Uw administratieve verplichtingen

Een goede administratie (boekhouding)

Voor u als ondernemer is een goede administratie (boekhouding) van essentieel belang. Een gesloten boekhouding geeft u inzicht in uw financiële status. Uw boekhouding heeft u nodig bij het doen van de aangifte ‘Inkomstbelasting voor Ondernemers’. Of, als de Belastingdienst heeft bepaald dat u een ‘resultaatgenieter’ bent, is uw boekhouding nodig om uw inkomsten uit overige werkzaamheden te bepalen.

Administratiekantoor Jerry Klaver is voornamelijk gespecialiseerd in de freelancer en zzp’er (eenmanszaak).

Wij kunnen zorgdragen voor uw volledige administratie, van facturatie tot de uiteindelijke aangifte btw en aangifte inkomstenbelasting. Samen met u overleggen we wat u zelf kunt (en wenst te) doen aan uw administratie. Wij kunnen ook namens u het aanspreekpunt worden voor de Belastingdienst, omdat wij geverifieerd intermediair zijn.

Wij werken met het online boekhoudpakket Visma eAccounting. Wij kunnen vrijblijvend een proefaccount voor u aanmaken, zodat u kennis kunt maken met dit gebruiksvriendelijke en complete boekhoudpakket. Ons administratiekantoor heeft een Advisor module: wij kunnen altijd met uw boekhouding meekijken en desgewenst bijspringen. U kunt hiermee zelf bepalen welke aspecten van het boekhouden u zelf wilt doen: wilt u alleen facturen versturen, eventueel ook uw inkomende facturen registreren, of zelfs nog dieper de boekhouding in? Dit behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Net als iemand in loondienst zult u als ondernemer inkomstenbelasting over uw winst moeten afdragen. Echter, u heeft te maken met heel veel fiscale voordelen indien u als ondernemer wordt aangemerkt door de Belastingdienst. Daar heeft de Belastingdienst een aantal voorwaarden c.q. richtlijnen voor. Voor vragen hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Als ondernemer heeft u bijna altijd te maken met het afdragen of terugvorderen van de belasting toegevoegde waarde: de btw. Dit is een aangifte die maandelijks, per kwartaal of per jaar plaatsvindt. De Belastingdienst bepaalt de frequentie voor u. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de btw regelgeving. Ook voor de btw bestaan fiscaal interessante regelingen!