Inkomstenbelasting

De Belastingdienst vraagt u jaarlijks aangifte te doen

De aangifte inkomstenbelasting

Gedurende het jaar kan het zijn dat u belasting betaalt doordat uw werkgever loonbelasting inhoudt of dat u al belasting betaalt via een voorlopige aanslag. U heeft misschien recht op belastingteruggave, omdat u gebruik kunt maken van bepaalde aftrekposten. Ook niet onbelangrijk als u een fiscaal partner hebt: door de aftrekposten efficiënt te verdelen tussen u en uw fiscaal partner kunt u nog meer belastingvoordeel behalen!

Schokkend!
Wist u dat de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting een foutmarge van 2% heeft volgens de Belastingdienst? En dat bij een enquête door VARA Kassa d.d. 21 maart 2015 naar voren kwam dat er een foutmarge was van wel 17%! Dus blindelings vertrouwen op de deels ingevulde aangifte raden wij ten zeerste af!

Het is van groot belang dat de aangifte correct, volledig en op tijd aan de Belastingdienst verzonden wordt. Bij ons loopt u geen risico: wij zijn verzekerd indien wij onverhoopt een fout zouden maken waardoor u financieel benadeeld zou worden.

Let op:
U
w aangifte inkomstenbelasting 2021 dient uiterlijk 1 mei 2022 in het bezit te zijn van de Belastingdienst. Via ons kunt u eventueel uitstel aanvragen tot 1 november 2022 en in uitzonderlijke gevallen zelfs tot mei 2023. Echter prefereren wij alle aangiftes van onze huidige klanten vóór 1 mei 2022 af te ronden.

Uw aangifte inkomstenbelasting uitbesteden aan Administratiekantoor Jerry Klaver is een veilige en voordelige keuze. Wij zijn geverifieerd intermediair bij de Belastingdienst. Wij sturen u een  begeleidend schrijven, waarin alle noodzakelijke documenten staan die wij van u nodig hebben om een complete en juiste aangifte te doen.

Wij komen op afspraak de stukken bij u ophalen of u kunt de stukken op afspraak langsbrengen op ons kantoor. Wij verwerken vervolgens de belastingaangifte. U ontvangt daarna een complete uitdraai (concept) van de verschuldigde of terug te krijgen belasting. Na uw goedkeuring dienen wij elektronisch de aangifte in bij de Belastingdienst. Daartoe dient u ons te machtigen via DigiD (klik op het logo hieronder om ons te machtigen).

Machtig ons via DigiD

Wij werken ook proactief aan uw belastingaangifte: zien wij reden u tips te geven voor uw financieel gewin of omdat we aandachtspunten ontdekken, zullen we u zeker op de hoogte stellen.

Het laten verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting kost € 60,- (inclusief btw). Heeft u een fiscaal partner, geldt er een toeslag van € 20,-.

Vergrijpboete (belastingfraude):
Als blijkt dat uw opzettelijk onjuist aangifte heeft gedaan, door bijvoorbeeld inkomsten te verzwijgen en/of aftrekposten ten onrechte op te voeren of te verhogen. De boete kan oplopen tot 300% van de te betalen belasting en kan gevorderd met een terugwerkende kracht van 5 jaar. Tevens wordt er heffingsrente in rekening gebracht als compensatie voor het gemiste rendement.